حرکت محکم جنین چندهفتگی و کی منظم میشه؟

۳ پاسخ

من توهشت ماه ونوما حرکت محکمشو حس کردم وتکونایه منظمشو

من از هفته ۲۳ 😊

من از۲۰هفته شروع شد

سوال های مرتبط

مامان فندق مامان فندق هفته بیست‌وهفتم بارداری
آواتار مامان هیجان انگیز مامان هیجان انگیز هیجان انگیز هفته بیست‌وسوم بارداری
سلام۔از هفته بیست و هشت ب بعد
مامان محدثه💖 مامان محدثه💖 هفته سی‌ویکم بارداری
آواتار مامان 🎀جانان🎀 مامان 🎀جانان🎀 🎀جانان🎀 هفته بیست‌وهشتم بارداری
دیگ دکتر تشخیص میده اونو
بعضیا خیلی زودتر بعضیا ن ... ادامه پاسخ
مامان حسام مامان حسام هفته بیست‌ونهم بارداری
آواتار مامان فندقم مامان فندقم فندقم هفته بیست‌ودوم بارداری
بستگی به اندام خودتون و وضعیت جنین داره،بعضیا بچه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجی کوچولو مامان جوجی کوچولو جوجی کوچولو روزهای ابتدایی تولد
از ۲۸ به بعد تعداد حرکات مهم میشه بعد وعده غذایی ی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 🤴امیرحسین👶 مامان 🤴امیرحسین👶 🤴امیرحسین👶 هفته سی‌وچهارم بارداری
والا برا من که از صبح تا شب تکون میخوره ولی مداااو ... ادامه پاسخ
مامان هیراد مامان هیراد هفته سی‌وهشتم بارداری
آواتار مامان نازنین مامان نازنین نازنین ۱ ماهگی
هرکی یه زمانی حسش میکنه هفته بیست و هشت به بعد