۱۲ پاسخ

پماد کلوتریمازول هر ۱۲ ساعت یکبار بزن وطی روزاپماد سوختگی کودکان آردن بزن زود خوب میشه

پماد کلوتریمازول پماد هیدروکورتیزون و زینک اکساید قاطی کن بزن معجزه میکنه 😊😊البته هیدرو کورتیزون فقط تا ۵ روز
ولی اون دوتا تا موقع بهبودی کامل بزن

عزیزم دقیقا دختر منم همینطور بود و گفتن تبدیل به قارچ شده.گفتن پماد ان ان رو با کلوتریمازول مخلوط کن به یه نسبت و زیاد روی محل بزار.فقط حواست باشه پخش نشه رو جاهای دیگه.باور کن با سه بار زدن رو به خوبی رفت و یه دفعه خوب شد

اون یکی پماد کلو بتازول 1درصد هست که با دکسپانتول مخلوط کن برن هر دوازده ساعت

دکسپانتول و یه پماد دیگه من میزدم خوب بود فراموشش کردم چیه اما اگه میخاره ان ان خوبه فقط سه روز می تونید استفاده کنید ضرر داره زیادش

تا چند روز البته چون خیلی خوب نیست از این پماد استفاده کنید

سلان میتونین از پماد تریاماسولن ان ان استفاده کنی در روز یک یا دو بار بیشترنشه تا چندرور

سلام کالاندولا تاثیری نداشته ببر دکتر

روغن بدن بچه براش بزن.اگه تا یکی دو روز دیگه خوب نشد ببرش دکتر

سلام مامان گل
پسر منم همین جور شد،پماد کلوتریمازول وهیدروکورتیزون به نسبت دوبه یک قاطی کن بزن عالیه معجزه میکنه ،من هر جا برم دوتاش همراهم هست😊

عزیزم دختر اونجاش حساسه ببرش دکتر

عزیزم مایبیبی کن یه عالمه کالاندولا بزن تا فردا خوب میشه زود زود بشورش پوماد بزن