۳ پاسخ

من داشتم خیلی شدید هم داشتم ازمایش دادم که کرونا گرفته بودم و قندم هم شده بود۳۶۰ بستری شدم چند روزی تا قندم کنترل کردن و کرونا هم ولم کرد خوب خوب شدم عزیز یه ازمایش کرونا بده ضرر نداره

سلام عزیزم منم همینطورم وقتی استرس دارم یا فعالیتم زیاد میشه تپش قلب میگیرم

منم اینجوری ام.مال استرس یا هیجان یا ترس یا فکر به یه موضوع حساس

سوال های مرتبط

آواتار مامان مهرسانا مامان مهرسانا مهرسانا هفته سی‌وششم بارداری
مگه مشاور قلب نرفتین چند تا دستگاه بهتون وصل میکنن ... ادامه پاسخ
مامان paria مامان paria هفته سی‌ودوم بارداری
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه هفته سی‌ودوم بارداری
من اکثر اوقات ۹روی ۶هست
آواتار مامان لوبیا😍 مامان لوبیا😍 لوبیا😍 هفته سی‌وپنجم بارداری
بله اکثرا اینجورین ،منم توطول روز تپش قلب ،شباتنگی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اروین مامان اروین اروین هفته سی‌ودوم بارداری
خانوما من خیلی میترسم از این تپش قلب
آواتار مامان امید مامان امید امید روزهای ابتدایی تولد
نگران نباش مامانی
اینجا مامانا هستن تنها نیستی
خوش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد هفته سی‌ودوم بارداری
نگران نباش عزیزم اون لگد هاشه که تند تند میزنه
منم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فاطمه جانم مامان فاطمه جانم فاطمه جانم روزهای ابتدایی تولد
متیل دو پا من خوردم این عوارض نداشت ولی وقتی فشار ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ماکان مامان ماکان ماکان هفته سی‌وهفتم بارداری
به چهلو دراز بکش و بین زانوهات یه بالشتک بذار و جم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نورا مامان نورا نورا تولد
سلام منم اینطوریم ۱۲ زایمان دارم دکتر میگه بچه بزر ... ادامه پاسخ
;