۵ پاسخ

بستگی به وزن تولدش داره پسرمن وزن تولدش دوکیلو چهار صدو پنجا بود دوماهگیش پنج کیلو وصد بود مگه وزنش چقدره

نیاید رشد بچه رو با بچه دیگه مقاسیه کنی فقط با زمان تولد و نمودار رشد خودش

عزیزم وزن تولدبچهها باهم متفاوته
من دخترم وزن تولدش چهارکیلو بود دوماهش که تموم شد شیش کیلو بود بطور میانگین باید دوکیلو میومده روی وزن تولدش توی این دوماه

شیش تا هفت باید باشه بیشترو دیگه نمیدونم

بستگی به وزن تولدش داره.

سوال های مرتبط

آواتار مامان لیانا مامان لیانا لیانا ۲ ماهگی
سلام ۵ونیم ‌۶ خوبه
آواتار مامان مهدی مامان مهدی مهدی ۲ سالگی
عزیزم اگر بچه ات تبش بالا نیست هر 6 ساعت قطره بده ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۹ ماهگی
۲۸۳۰بود ماه اول خوب اضاف کرد ولی ماه دوم نه ماه سو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 🧿👶MOhanna👶🧿 مامان 🧿👶MOhanna👶🧿 🧿👶MOhanna👶🧿 ۱۴ ماهگی
از 37.8نباید بالا بره خطر داره دمای بدنش 36خوبه هر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان شهروزجون مامان شهروزجون شهروزجون ۱ سالگی
عزیزم نه واکسن رو نباید زودتر بزنی خطرناکه حالا یک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان گندم مامان گندم گندم ۱ سالگی
معمولاتایک روزبعدازواکسن اگه تب نداشت زمانش هم هر۴ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد علی مامان محمد علی محمد علی ۳ ماهگی
روی قوطی شیر خشکش با توجه به وزنش گفته چقد باید بد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جاوید مامان جاوید جاوید ۲ ماهگی
ماهی یه کیلو اضافه کنه خوبه
آواتار مامان فندوق من مامان فندوق من فندوق من ۵ ماهگی
دکتر من به من گفت هرچی خودت میپوشی یدونه بیشتر تن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ❤محمدامین❤ مامان ❤محمدامین❤ ❤محمدامین❤ ۳ ماهگی
نه ببرش دکتر متخصص ببینه از کسی نپرس یه موقع کسی ا ... ادامه پاسخ
مامان مرسانا مامان مرسانا ۵ ماهگی
آواتار مامان فندق کوچولو مامان فندق کوچولو فندق کوچولو ۷ ماهگی
وزن تولدش چقدر بوده ، ۱۴۰۰تا ۲ کیلو اضافه کن
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۱ سالگی
سلام باید بهش قطره استامینوفن بدی و جای واکسن رو ر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مانلي مامان مانلي مانلي ۱۷ ماهگی
ديروز دكتر به من گفت بايد اينطوري وزن بچه رو حساب ... ادامه پاسخ
;