۳ پاسخ

عزیزم تا ۶ ماه فقط شیر میخوره، بعد از اون با پوره و حریره و فرنی شروع میکنی

خوب معلومه باید همش شیربخوره چیز دیگه ای نباید بدی تا اینکه ۶ماهش ک تموم شد میتونی برنج کته شده محلی بدی

فقط باید شیر بخوره تا شش ماهگی .

;