سلام حرکت جنین دختر زیاده یاپسر

۷ پاسخ

فرق نمیکنه که عزیزم

من شنیدم پسر حرکاتش بیشتره گلم

فک نکنم فرقی داشته باشه، مال منکه دخترکم خیلی تکون میخوره گاهی با لگد هاش از خواب میپرم 😑

فرقی نداره عزیزم هیچ ربطی به جنسیت نداره

فرق نداره من دوتاشو ديدم هم تكون كمشو هم تكون زيادشو

علیک سلام اینجورمیگن پسرزیادترراست دروغش دگه معلوم نیست

عزیزم فرقی نداره بچس تکون میخوره ولی پسر ضربه میزنه

سوال های مرتبط

مامان ثمین مامان ثمین هفته بیست‌ویکم بارداری
آواتار مامان کیان👶🏻💙 مامان کیان👶🏻💙 کیان👶🏻💙 هفته بیست‌وهشتم بارداری
تکون خوردن اصلا به جنسیت ربطی نداره
آواتار مامان تَپولَک مامان تَپولَک تَپولَک هفته سی‌وسوم بارداری
الان تعداد تکوناش مهم نیس
از هفته ۲۸ یا ۳۰ باید م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دل شکسته مامان دل شکسته دل شکسته هفته بیست‌ویکم بارداری
حرکت از هفته ۲۰ به بعد متوجه میشی اگر بارداری اولت ... ادامه پاسخ