۳ پاسخ

سلام اول دنبال دلیل خشونت وعصبانیتش باش وبامحبت وتوجه اون روازبین ببرشایدپرت کردن اشیاهم ازهمین خشونتش باشه که میخوادجلب توجه کنه شمابهش بیشترمحبت وتوجه کن وباجملات مثبت ازش بخواه اروم باشه واگ چیزی روپرت کردخودش جمع اوری کنه یاازیه چیزی محرومش کن قبل ازاینک چیزی روپرت کنه بگواگ اون وسیله پرتاب بشه ازفلان اسباب بازی ب مدت نیم ساعت محرومی (ترجیحاوسیله موردعلاقه باشه)وباصبوری کنترلش کنین اگ شماهم عصبانی بشین ب هدفش واسه جلب توجه میرسه باارامش برخوردکنین

وای ازدست بچه های دهه 90

سلام ی مدت به بهش اهمیت ندین کاری انجام میده به روتون نیارین ولی حواستون باشه تاجایی که قرارنیس به خودش اسیب بزنه