۵ پاسخ

خب یه چراغ خواب روشن بذار نه خودت بترسی نه شوهرت رو بیدار کنی. این ترس به بچه هم منتقل میشه... دیگه گذشت اون زمان که جن ها میومدن زیر تخت قايم میشدن الان همشون رفتن آنتالیا 😁😁😁😁

والا ماله ماقاطی می‌کنه میگه به من چی کارداری

دراز بکش شیر بده که خوابت ببره بیدار نمونی

از مفاتیح ی دعا برای ترس بنویس همراه خودت داشته باش اگه بعداز زایمانت ترسو شدی احتمالا سر زاییدن ترسیدی روت مونده.اگه کسی هست ک بلده ترستو با نمک روی گاز بریزه بگوبرات انجام بده خیلی ارومت میکنه

والله خوب کارت نداره از چی میترسی

وقتی پیشته لامپی روشن بزار دیگه خیال میکنی روز من شوهرم صبح میره شب میاد تو این شهر غریب هم هیچ کسو ندارم هم نمیترسم