۳ پاسخ

یه سونو برو تو هر حالتی باشه دیگه امکان چرخیدن نداره اگه بریچ باشه که سز میشی و گرنه همون طبیعی

برو سونو بده ک بریچ باشه زایمان کنی

سونواخر معلوم میشه دیگ هرچی دکتربزنه باید انجام بدی .اگ بریچ زده بروبیمارستان

سوال های مرتبط

آواتار مامان ماهلین 💓 مامان ماهلین 💓 ماهلین 💓 هفته بیست‌وهشتم بارداری
بعله میشه بچرخه
مامان ایلیا مامان ایلیا هفته سی‌وپنجم بارداری
آواتار مامان Ahoo jan مامان Ahoo jan Ahoo jan روزهای ابتدایی تولد
برا من ک نچرخید،تا ۳۷ممکنه بچرخه
آواتار مامان کوچولو مامان کوچولو کوچولو تولد
دوست نداری که سزارین شی
مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان مامانی مامان مامانی مامانی هفته آخر بارداری
من بچم بریچه سه شنبه نوبت سز دارم. میشم ۳۸ هفته و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان بهشت مامان بهشت بهشت هفته سی‌وششم بارداری
نه دیگه نمیچرخه سزارین میشید
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته سی‌وهشتم بارداری
اره عزیزم بچه میچرخه منم همینطوری بودم
آواتار مامان دلسا مامان دلسا دلسا ۱ ماهگی
پمپ درد بگیر ۲۵۰قیمتشه خیلی کم درد و حس میکنی
آواتار مامان محمد ونازنین مامان محمد ونازنین محمد ونازنین هفته بیست‌وچهارم بارداری
من‌حاملگی قبلیم پسرم بریچ بود تا لحضه آخر .موقع زا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته سی‌وسوم بارداری
سلام عزیزم نگران نباش خواهرشوهر من بچش تو 39 هفتگی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان گندم🐥 مامان گندم🐥 گندم🐥 هفته بیست‌وهفتم بارداری
وای چ خوب دعا کن بچه من بریچ شه سز کنم تورو خدا تو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هداوفاطمه مامان هداوفاطمه هداوفاطمه ۱ سالگی
سلام گلم به نظرم برید دکتر خواهر من تا هفته 40 درد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیتیس مامان امیتیس امیتیس ۱ ماهگی
سزارین میشی دیگه
آواتار مامان گندم مامان گندم گندم هفته سی‌وپنجم بارداری
روزی یه تخم مرغ بخور
بادام، گوشت ، آب گوشت
;