۴ پاسخ

سلام ...وقتی گاز میگیره واکنش نشون نده نه بخند نه دعواش کن...دختره منم یکی دوبار گاز گرفت من دردم اومد بعد خووشش اومد میخندید دوباره همون کارو میکرد ولی بعدا بی محلی کردم دیگه گاز نگرفت...چون فکر میکنن
ما خوشمون میاد که میخندیم یا دعواشون میکنیم

بخاطر دندونه حالا حالا هام گاز میگیره تا در بیاد قشنگ😁
قدیمیا میگن دماغشو بگیر
جدیدام میگن اخم کن بفهمه کارش اشتباهه ولی ازونجایی ک اخم کنی اخم میکنن ب حرف قدیمیا گوش کن

شایدازلثه هاشه دخترمنم همینطوره بیشتروقتی دندون داره گازمیگیره

اصلا واکنش نشون نده. بینیش بگیر تا ول کنه