۲ پاسخ

بچه خودش می‌دونه کِی سیره..یا دهنشو باز نمی‌کنه یا دستشو میاره جلو که قاشقو بگیره یا هم نق می‌زنه و سرشو تکون میده ولی حدودا ۱۰ تا ۱۵ قاشق می‌خورن

سلام یا دهنشو باز نمیکون یا از بغل دهشن میریز بیرون

آخرین مقالات