۴ پاسخ

نه عزیزم فرنی اینجوریه اب میندازه تا 2 ساعت تو دمای اتاق میتونی نگه داری

نه دمای اتاق الان اوکیه خراب نشده ولی تازه تازه درست کنی بهترع

بهتر يکي ديگي درست اش کني

عادیه تو محیط بیرون اب میندازه.اگه بیشتر از یه ساعت نمونده اشکالی نداره.اگه توش شیر خشک انداختی که تا یه ساعت میتونی بدی