۴ پاسخ

عزیزم از شیر خودت تغدیه میکنه ؟

10 روز، بچه اذیت میشه، گناه داره چرا دکتر نمیبری ؟میگن کار نکنه چند روز طبیعیه ولی نه دیگه 10 روز

نهایت تاشش روز کارنکنه مشکلی نیست ولی ده روز خیلیه حتما ببرش دکتر گناه داره طفلی
اذیت نمیشه دلدرد و گریه چی ؟؟
شیاف رو دکتر داده ؟؟
اگه دکتر داده براش بذاره دوباره اگه نه که سرخود میذاری حتما ببرش دکتر

رو شکمش روغن زیتون بمال بعد اگه شیر خشک میخوره عوضش کن

سوال های مرتبط

آواتار مامان مهگل جان مامان مهگل جان مهگل جان روزهای ابتدایی تولد
عزیزم یکی شل کار کردن شکم یکی هم کار نکردنش خطرناک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رادین مامان رادین رادین ۵ ماهگی
سلام هیچی.پسرمنم اینجوریه.میگن داره چاق میشه ب خاط ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجه طلایی مامان جوجه طلایی جوجه طلایی ۱۵ ماهگی
سلام . اگه شکمش سفت نیست و گریه نمیکنه اشکالی ندار ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آدرینا مامان آدرینا آدرینا ۴ ماهگی
عزیزم اگه شیر خودتونو نیخوره تا ۷ روز طبیعع
آواتار مامان الیار مامان الیار الیار ۱ سالگی
یک سیسی گلیسیرین به مقعدش بزن. سوزنشو دربیاریاااا😲
آواتار مامان snow white مامان snow white snow white ۱۱ ماهگی
مقعدشو یذره با روعن زیتون چرب کن شکمشم ماساژ بده ی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهراد مامان مهراد مهراد ۷ ماهگی
این حرکتم خیلی خوبه من همش ازنجام میدم
وقتی میبین ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سامیارجونم مامان سامیارجونم سامیارجونم ۵ ماهگی
سلام بهش عناب ونبات بده بجوشون هرروز بده بهش
آواتار مامان مهرآذین مامان مهرآذین مهرآذین ۱۴ ماهگی
دختر من روزی هفت هشت بار شکمش کارمیکرد وزنگیریش هم ... ادامه پاسخ
;