۶ پاسخ

عزیزم احتمال بارداری داری

از پربودت چقدر گذشته

حامله ای احتمال زیاد
بی بی چک بزن

بیبی چک زدی؟
شایدحامله باشی اخه ده روزعقب افتاده
اگه هم حامله نیستی حتمن کم خونی

خواب آلودگی ازعلائم بارداری هست عزیزم

دقیقا مثل من شدی منم 10 ،12روزی عقب اوفتاده پریودم..دارم دیونه می شم ک نکنه ودباره باردارم .من یکی دادم اینقدم سخت بود برام ک نگو..می خوام برم بی بی چک بخرم.