۶ پاسخ

از پربودت چقدر گذشته

حامله ای احتمال زیاد
بی بی چک بزن

عزیزم احتمال بارداری داری

دقیقا مثل من شدی منم 10 ،12روزی عقب اوفتاده پریودم..دارم دیونه می شم ک نکنه ودباره باردارم .من یکی دادم اینقدم سخت بود برام ک نگو..می خوام برم بی بی چک بخرم.

خواب آلودگی ازعلائم بارداری هست عزیزم

بیبی چک زدی؟
شایدحامله باشی اخه ده روزعقب افتاده
اگه هم حامله نیستی حتمن کم خونی

آخرین مقالات