چرا كسي جوابمو نميده اخه

پاسخ دادن
۴ پاسخ

جونم چیزی شده ....

عزیزم سوالی داری بپرس من درخدمتم

چی شده گلم؟

سوالت چی بوده 😁