۶ پاسخ

سلام چیکار کردین شیرتون زیاد شد؟ میشه به منم بگین

عزیزم سرشیشه رو تنگ کن شیر سخت بیاد اون وقت میتونه سینتو راحت بگیره

میتونی سرشیشه شیررو تنگ کنی که شیر سخت بیاد چون سیر نشه سینتو میگیره

دیگه بهش شیشه نده گشنش میشه مجبور میشه شیر خودتو بخوره
چیکار کردی شیرت زیاد شد؟؟

سر شیشه رو بچسبون به سینت مک بزنه هم شیر میاد هم کم کم میگیره من امتحان کردم گرفت

عزیزم چیکار کردی شیرت زیاد شد

سوال های مرتبط

آواتار مامان آرشا مامان آرشا آرشا ۳ ماهگی
خوب شیر خشک بدین نزخرین گرسنه بمونه دوست داره بهش ... ادامه پاسخ
;