۲ پاسخ

اخه چند نفر گفتن بخواطر اینکه میخواد زبون باز کنه نمیتون حرف بزنه با داد میخواد بفهمون به ما

سلام مامان گلی پسر منم اینجوریه یه نوع حس حسادت به بقیه
وقتی هم به چیزی دست میزنه دورادور حواستون باشه دور از جونش اتفاق بدی نیفته ولی تا جایی که ممکنه عکس‌العمل نشون ندید من با پسرم اینجوری میکنم آنقدر نگاه می‌کنه دست میزنه به همه چی تا من دعواش کنم یا بگم نکن منم چیزی نمیگم خودش به طور خودکار می‌ره سر کار دیگه ای
تهش اینکه حوصله و صبر ایوب میخواد که نمیتونم و نداریم قبول نیست باید داشته باشید که موفق بشی

آخرین مقالات