۳ پاسخ

بخاطر اینکه این قرصاهورموناتو بهم ریخته چندروز دیگه صبرکن بعدواسه اینکه خیالت راحت بشه تست بارداری بده ولی مطمئن باش باردارنیستی

بعد خوردن قرص مریض شدی از اون تاريخ دیگه پريودي هات شروع میشه

بخاطر قرص اورژانسیه

سوال های مرتبط