۳ پاسخ

همون حرکت اروم کافیه نگران نباش اگه کلا تکون نخوره و سکسه هم نفهمیدی اون موقع برو دکتر

والا من همینجوری شدم دکترم گف همون حرکت اروم هم کافیه،بعدم سکسه حرکت حساب میشه،نی نی منم حرکاتش کم شده،جاشون تنگ میشه

من هم دو هفته پیش واسم این اتفاق افتاد دکتر سونو کرد گفت دکتر چیز شیرین بخور نیم ساعت سر یه دست دراز بکشید اگر دیدی خوب نشدی حتما برو

سوال های مرتبط

آواتار مامان محدثه💖 مامان محدثه💖 محدثه💖 روزهای ابتدایی تولد
دکترمن گفت بعد هروعده غذایی درازبکش تا اگه۴ تاحرکت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کوروش مامان کوروش کوروش ۳ ماهگی
من دکترم گفت از بعد ۳۲ هفته اگ تکوناش ب دلت نبود ی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دنیا مامان دنیا دنیا ۴ ماهگی
اره من دقیقا دو هفتس همشم میرسم برا قلبشم رفتم خدا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد پارسا مامان محمد پارسا محمد پارسا ۷ ماهگی
اره عزیزم طبیعیه چون یکم بزرگتر شده جاش تنگه حس نم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دخملم مامان دخملم دخملم ۷ ماهگی
اره منم مثل شمام طبيعي عزيزم جاش تنگ شده بزرگ كه م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان raha مامان raha raha ۵ ماهگی
شماماه آخری وباید حرکات جنین رو کنترل کنی.اولا جنی ... ادامه پاسخ
;