۵ پاسخ

به من که ثابت شده اکثر مقاومت ها به خاطر انرژی بچه ها و اینکه تمایل به یادگیری و کشف دنیای اطراف خودشون هست
دوست دارن با جزییات اشیا و محیط بیشتر آشنا بشن

اکه گشنش باشه یا جاش خیس باشه خوابش نمیبره بعضی بچه ها هم مثل دختر من بد خوابن

هوش ب بازین دیگ، بچه منم اینقد مقاوت میکنه ک دیگ ازخستگی بیهوش میشه 😂

بازیگوشی بچه من همینجوره

شاید دلیش درد می‌کنه

آخرین مقالات