۲ پاسخ

نی نی هاتون سعی کنی روزی چندباربه صورت دمربخوابونیدروی پاتون یایه چیزی که قطرمتوسط باشه بزاریدزیرسینش دستهاشون بیاریدجلوتاگردن صاف کنه ماهیچه پشت گردنشون ضعیفه به مروردرست میشه

دختر من هم همین طوره اصلا سرش رو بالا نمیاره فکر کنم طبیعی است

سوال های مرتبط

آواتار مامان عرفان مامان عرفان عرفان ۴ ماهگی
بچه ها بیشتر به نور خیره میشن پسرم به لوستر خونه خ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فسقل مامان فسقل فسقل ۴ ماهگی
احتمالا هنوز کامل نتونسته گردنشو کنترل کنه