۸ پاسخ

ن برای سلولای مغزیش خوب نیست زیاد ن

نه تا دوسالگی..سلولهای مغزیش کوچیک میشه

نه جانم تا دوسالگی ممنوع هست روی هوش بچه تأثیر میزاره بزن اینترنت گفته ممنوع هس

نزاری ببینه بهتره
پسرمنم خیلی تلوزیون دوست داره بخاطرکارام یوقتامجبورم بزارم ببینه خیلی عذاب وجدان میگیرم
تامیتونی نزار ببینه

توصیه میشه تا ۳سالگی اصلا نبینن و تا ۷سالگی روزی نیم ساعت . چون تصویر تلوزیون دائم عوض میشه با نکاه کردنش بچه ها بعدا نمیتونن روی یه فعالیت معین تمرکز کنن . به اصلاح اختلال تمرکز میگیرن

از فاصله دور
و اینکه کانال کودک. رو براش بزار که هم جابجایی تصویرش کمتره و هم اینکه رنگای شاد زیاد توش داره

من ازدوماهگی میزاشتم ببینه ولی, بافاصله

ازفاصله دور

آخرین مقالات