۸ پاسخ

ن برای سلولای مغزیش خوب نیست زیاد ن

نه تا دوسالگی..سلولهای مغزیش کوچیک میشه

نه جانم تا دوسالگی ممنوع هست روی هوش بچه تأثیر میزاره بزن اینترنت گفته ممنوع هس

نزاری ببینه بهتره
پسرمنم خیلی تلوزیون دوست داره بخاطرکارام یوقتامجبورم بزارم ببینه خیلی عذاب وجدان میگیرم
تامیتونی نزار ببینه

توصیه میشه تا ۳سالگی اصلا نبینن و تا ۷سالگی روزی نیم ساعت . چون تصویر تلوزیون دائم عوض میشه با نکاه کردنش بچه ها بعدا نمیتونن روی یه فعالیت معین تمرکز کنن . به اصلاح اختلال تمرکز میگیرن

از فاصله دور
و اینکه کانال کودک. رو براش بزار که هم جابجایی تصویرش کمتره و هم اینکه رنگای شاد زیاد توش داره

من ازدوماهگی میزاشتم ببینه ولی, بافاصله

ازفاصله دور

سوال های مرتبط

آواتار مامان دخمل طلا مامان دخمل طلا دخمل طلا ۱۴ ماهگی
فاصله رو رعایت کن زیادم نزارببینه
آواتار مامان نازنین زهرا مامان نازنین زهرا نازنین زهرا ۵ ماهگی
من که بخوام بکارام برسم میزارمش تو نی نی لالاش بعد ... ادامه پاسخ
مامان دلارام ۱ سالگی
آواتار مامان 💙آرسام💙تهران مامان 💙آرسام💙تهران 💙آرسام💙تهران ۱ سالگی
پسرمنم هرجابخوابه سرشومیچرخونه سمت تلویزیون.پرسیدم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیکا مامان نیکا نیکا ۱۴ ماهگی
سلام نه عزیزم روزی یکی دو ساعت اشکال نداره با فاصل ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پرنسا pransaa مامان پرنسا pransaa پرنسا pransaa ۵ ماهگی
دختر منم خیلی با اشتیاق نگاه میکنه ک من سعی میکنم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هیراد مامان هیراد هیراد ۱۰ ماهگی
ن عزیزم خیلیم خوبه اتفاقا فقط فاصلشو با تلوزیون رع ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ارشیا جانم. مامان ارشیا جانم. ارشیا جانم. ۷ ماهگی
آره ازدوربذارببینه گناه داره
آواتار مامان ماهور مامان ماهور ماهور ۱۵ ماهگی
منم گه گداری مقدار کم میخورم
آواتار مامان سۆژین مامان سۆژین سۆژین ۲ سالگی
برای چشماش ضرر نداره ولی بهش عادت میکنه بعدا نمیتو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ترنم مامان ترنم ترنم ۱۱ ماهگی
اره از ۶ماهگی ب بعد یکم نگاه کنه تز دور مشکل نداره