۴ پاسخ

پنج کامل شد میتونی شروع کنی اگه بچه کم وزناول پنج هم میشه با فرنی خیلی بهتره

تصویر

6 ماه و تقریبا یه هفته ک شد شروع کردم یه هفته لعاب یه هفته فرنی یه هفته هم حریره بادام دادم الان فردا میخام سوپ شروع کنم براش

سلام پایان ۵ماهگی شروع کردم اول بهش فرنی وحریربادوم دادم

پنج ماه و یک هفته یک روز لعاب برنج دادم بعد فرنی دو هفته بعدش حریره دادم

سوال های مرتبط

آواتار مامان نازنین زهرا مامان نازنین زهرا نازنین زهرا ۶ ماهگی
من دو سه روز مونده بود ۵ ماهش پر بشه شروع کردم.
ای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رادین مامان رادین رادین ۶ ماهگی
عزیزم بهترین زمان پایان شش ماهگی زیاد زود فذا دادن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان معراج مامان معراج معراج ۶ ماهگی
من ۵ماهوبیست روزبودش از فرنی شروع کردم.
آواتار مامان محمدامین مامان محمدامین محمدامین ۵ ماهگی
منم ۹ روز دیگه ۵ ماهش تموم میشه،میخوام شروع کنم دی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رادین مامان رادین رادین ۶ ماهگی
در همه حال غذای اصلی شیر مادره عزیزم من که پایان ش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان noyan مامان noyan noyan ۴ ماهگی
سلام بله من ازفرنی وحریره
آواتار مامان امیررضا مامان امیررضا امیررضا ۶ ماهگی
من ۴ ماهگی شروع کردم چون رفلاکس داشت
آواتار مامان امیر علی مامان امیر علی امیر علی ۶ ماهگی
سلام دکتر به من گفت از ۵ماهگی شروع کنم،گفت جدیدا د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان لیانا مامان لیانا لیانا ۵ ماهگی
دکترش گفت پنج ماهگی میتونی شروع کنی.اما خیلی سخت و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد هادی مامان محمد هادی محمد هادی ۷ ماهگی
سلام حریره خیلی سنگینه، هفته ای دو بار میدم اونم ص ... ادامه پاسخ
آواتار مامان لیانا مامان لیانا لیانا ۵ ماهگی
من چون زود شروع کردم دکتر گفت تا 5 ماهش تموم بشه ف ... ادامه پاسخ
مامان مرسانا مامان مرسانا ۵ ماهگی
آواتار مامان متین آرتین مامان متین آرتین متین آرتین ۶ ماهگی
سلام‌گلم‌من با دستورپزشک از چهارماه و یه هقته شرو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه ۶ ماهگی
سلام عزیزم اول با لعاب برنج از روزی یک قاشق روز دو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یزدان ومحمدطاها مامان یزدان ومحمدطاها یزدان ومحمدطاها ۴ ماهگی
شیش ماهگی عزیزم
;