۴ پاسخ

من بهش ترنجبین میدادم خیلی راضی بودم
الانم گاهی دلپیچه داشته باشه میدم

من پسرم وقتی دنیا اومد اینجوری بود و خیلی اذیت بود میپیچید به خودش و گریه میکرد و زور میزد . دکتر بهش قطره BBcareداد .بعد از مصرفش طی دو روز خوب خوب شد.

اگه کولیکز اثر نداره بهش دایمتیکون بده

فک کنم باید پدی لاکت روزی پنج قطره بدی خودتم بعداز غذا عرق نعنا بخور

سوال های مرتبط

آواتار مامان آتوسا جونی😍 مامان آتوسا جونی😍 آتوسا جونی😍 ۴ ماهگی
قطره کولیکزبده بهش باترنجبین..ترنجبین عالیه
آواتار مامان ارش یزدانی مامان ارش یزدانی ارش یزدانی ۶ ماهگی
ن خیلی خوبه ک بخواله
آواتار مامان ریما مامان ریما ریما ۲ ماهگی
خودت عرق نعناع بخور
شکمش رو با روغن اروم ماساژ بده ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهرجان مامان مهرجان مهرجان ۳ ماهگی
سلام من قطره اینفاکول میدادم خیلی خوب بود, من به د ... ادامه پاسخ
;