۲ پاسخ

منم اس ام آ میدم

من تو فرنیش میریزم خیلی خوبه تو گوگل هم سرچ کردم نوشته بود اولین شیرخشکیه ک ویتامیناش نزدیک ب شیر مادره امگا۳ایناهم داره(Sma PRO)