۸ پاسخ

دکتری تو شبکه سلامت میگفت چون بعضی پسرها بیضه هاشون دیر میاد پایین ممکنه اشتباه تشخیص بدن

نه فکرنکنم دیگه همه سونوهاک اشتباه نمیشن دخترهمسایه ماروهم گفته بودن دخترداره بعدسه تاسونواخری گفت پسره. پسرم بود

نه فکرنکنم مگه خدابخواددیگ برای من ازهم سونوگرافی اولم گفت پسره تااخرم گفت پسروقتیم ب دنیاامدپسربود فکرنکنم یک با اشتباه میگن دوباره اشتباه میگن دفعه سوم اشباع نمیکنن دیگ

نمیدونم این چیه جدیدا همه میگن 🥴🥴🥴 اگه خدا بخواد میشه
ممکن سونو قدیمی بوده باشه با دکتر تبحر نداشته باشه

پسر خیلی کم پیش میاد دختر بشه اما بیشتر خوندم دختر شوده پسر یکی دوتا خوندم پسر شوده دختر اما بیشتر خوندم دختر شوده پسر

من خالم بيچاره تا اخر گفتن پسره به دنيا اومد پسر شد همه چي پسرونه تنه بچه ميكردن😐😂

عزیزم من سونو انو مالی هفته 10 گفت دختره .الان هفته 29 گفتن پسره

اگه خدا بخواد اره