۴ پاسخ

سلام .هفته اول ۲۰دقیقه است واقعااادرک میکنم خودممم خسته میشدم بعدش عادی میشه

سلام اولش هردوساعت میبردم اصلام خسته نمیشدم چراهر۲۰دقیقه میبری هر۲۰دقیقه میبری دستشویی میکنه

من دو سه روز اول هر نیم ساعت بردم بعد کردم ۴۵ دقیقه تا یک هفته بعد یک هفته یه ساعت ۲۰ دقیقه خیلی زود به زود میشه کم کم تایمشو زیاد کن خیلی کشش نده

سلام. من هم هفته اول هر 20دقیقه بعضی وقتا هر نیم ساعت میبردمش، یادمه روز اول 15تا شلوار شستم، اولش سخته ولی به قول مامان رادین جان عادت میشه هم برای شما هم برای کوچولوت مخصوصا، من شب ها هم 2الی 3بار تو خواب بغلش میکردم میبردم جیش کنه که عادت بشه براش، شبهاهم اگه جیش داشت بلند بشه