۳ پاسخ

سلام.اگه تو نت نوشته خطریه پس ندین بنظرم، دکترا بعضیا به عوارض زیاد اهمیت نمدن فقط کلی دارو میدن.

شربت ترازمین برای اشتها دخترم دکتر نوشته ولی دیدم تو اینترنت زده با جان کودکان بازی میکند این شربت

ببخشید ۳سی سی چی بهش بدید؟