۷ پاسخ

من ک همیشه تنهایی میبرم با هم میریم حموم تو وانش میشینه بازی میکنه البته جدیدا شیطون شده یکم اذیت میکنه من حموم میکنه بعد میشورمش حوله هامونو تنمون میکنیم میایم بیرون

من میزارم تو وان فقط شلوارشو در میارم پیراهنشو نه اب کمتر میریزم با اسباب بازیاش بازی کنه منمیشینم خودمو میشورم .حالا اینو میشورم باز میزارم تو اب بازی کنه خودمو اب میکشم بعد اینو اب میکشم حوله خودمو اینو میپوشم واسش لباس میپوشم بعدم خودم

من وقتی کسی نیس نگهش داره , وسایل حمامش آماده میکنم ,حولشم میبرم تو ,درو باز میزارم,یه تشت هم میزارم یه گوشه آب بازی کنه یعد که خودم حموم کردم ,بعد میارمش حمومش میکنم,

من حوله جفتمون رو‌ میبرم‌ داخل.موهامو خیس نمیکنم.دخترمو میشورم کامل.بعد لحظه اخر میذارمش داخل وان.سریع حوله خودمو میپوشم.دخترمو اب کشی میکنم و میایم بیرون

وااااا چقدرسخت میگیرید.من خودم میبرم همیشه میذارم تولگن باآب واسباب بازی بازی میکنه منم خودمومیشورم بعداونو میشورم آخرش م تن وبدنو خودموخشک میکنم باحوله.لباس زیرمومیپوشم بعد دوباره آرسام روآب میکشم میارم بیرون.باجزییات گفتم😊

من میزارم تو وانش خودم حموم میکنم بعد پسرمو.

سلام عزیزم من وسایلش را اماده میکنم جلوی درب حمام میذارم ی زیرانداز هم برای خودم پهن میکنم ،حوله رو میبرم داخل و وانش رو پر میکنم و بعد خودش را میبرم داخل اول میشورمش بعد ابکشی و بعدم اب بازی در آخر خودمو اب میکشم چون با لباس پسرمو میبرم حمام ،دلبندمم با دوش ابکشی میکنم و حوله میپیچم میارم بیرون و اول لباسهای خودمو در میارم و تن پوش تنم میکنم بعدم لباسهای علی رو میپوشونم