۴ پاسخ

سلام خونه واجب تره

ما که مجبور شدیم مدت یکسال ماشین نداشته باشیم برا خرید خانه ولی کاملا از انتخابمون راضی هستیم.با این تورم خانه نمیخریدیم معلوم نبود چی پیش میومد.ماشینم شکر خدا بعد یه مدت ثبت نام کردیم که امروز فردا تحویل میدن😍

صدرصد خونه عزیزم

البته خونه، ماشین سرمایه نیست هر چند باعث آسایش و راحتیه