۶ پاسخ

رنگ سبز عادیه برای نوزادان و شیر خشکش هم خویه من از دکتر پرسیدم

سلام ،اگه خودتون رو میخوره شاید مربوط به تغذیه خودتون میشه

اگر اولین بار بود شیر خشک نان اچ آ میدی و اینطوری شده شاید بخاطر آهنه اما اگر قبل از اینم میخورده الان اینطوری شده چک کن ببین پهلوهاشو سرما نزده باشه یا خدایی نکرده گوش درد نداشته باشه

شاید بخاطر اهن شیر خشکه نگران نباش بعضی اوقات این شکلی میشه مواظب باش بچه سردی نکنه

پی‌پی سبزممکنه براسرماخوردن پهلویاگوشاش باشه ..پسرمنم اینجوری بود پهلوهوشوباروغن زیتون چرب کردم وپوشک کردم ولباس پوشوندم براش خوب شد 😊

پهلوهاش رو گرم نگه دار جلوی کولر نزارش

سوال های مرتبط

آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۳ ماهگی
ازپهلوهاش سرماخورده باآسپرین بچه یانصف قرص استامین ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیکا مامان نیکا نیکا ۲ ماهگی
کلا" بچه های شیرخشکی پی پی شون سبزه.اگه شیرخشک بهش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان لیانا مامان لیانا لیانا ۲ ماهگی
من از دکتر پرسیدم علت سبز بودنو گفت طبیعیه
آواتار مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی توت فرنگی ۴ ماهگی
اگ شیرخشک میدی بخاطر آهن شیرخشکشه
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۷ ماهگی
سلام گلم پسرمنم همینجوری بوددکتربردم گفت که طبیعیه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان adrian مامان adrian adrian ۳ ماهگی
بخاطر كم آبى بدنشه ،شير دهى روبيشتر كن براش
آواتار مامان آتریسا مامان آتریسا آتریسا ۳ ماهگی
طبیعیه عزیزم اینکه بگن پهلو سرماخورده و...همش چرته ... ادامه پاسخ