۱۰ پاسخ

مال من از سه ماه گرف دوماه دراز میکرد رشد دخترا از پسرا زوده

پسرمن وقتی خودم میرم جلوی صورتش دست میکشه روی صورتم و موهامو میکشه اما وقتی جغجغه اشو میگیرم جلوش نمیگیرش نمیدونم چرا؟

کم کم دیگه میگیره نگران نباش

سلام عزیزم بعضی از بچها دیر شروع میکنن همه چیو .ولی تواین ماه دیگه حتما دستش میگیره پسر من وارد ۴که شد دیگ کامل دست گرف

پسر من فقط دست میکنه تو موهام یکم میگیره یکم‌میکشه اما بلد نیست چیزی دستش بگیره

اخر 5 ماهگی😄....

گلم باید بدی دستش تا یاد بگیره دستش بگیره

پسر من از سه ماهگی همه چی دستش میگیره فقط چیز گرد نمیتونه اینا همش حرف که دخترا زودتر پسرا این کارو میکنن نگران نباش یاد میگیره کم کم

سلام دختر من از سه ماهگی گرفت

پسر من تازه چیزی دستش میگیره.

سوال های مرتبط

آواتار مامان محمدرضا سامنى مامان محمدرضا سامنى محمدرضا سامنى ۱ سالگی
سلام.خودت باهاش تمرین کن، به پهلو بخوابونش خودش بع ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ایلین مامان ایلین ایلین ۱۵ ماهگی
من با مایع دستشویی میشورم
آواتار مامان نیکان جون مامان نیکان جون نیکان جون ۱ سالگی
من بیشتر باهاش حرف میزنم کارتای عکس دار بهش نشون م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نوید مامان نوید نوید ۵ ماهگی
سلام پسرمن تازه رفته تو پنج ماه تازه عکس العمل نشو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 🧿رایان♡رامین🧿 مامان 🧿رایان♡رامین🧿 🧿رایان♡رامین🧿 ۱۵ ماهگی
سلام .عزیزم بچه خواهرمنم اینجوری بودفقط سقف نگاه م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهیمن جووووون مامان مهیمن جووووون مهیمن جووووون ۱۷ ماهگی
فکر نکنم دیر باشه چون پسر منم دیر دستاش رو دراز کر ... ادامه پاسخ
;