۴ پاسخ

پسر من بخاطر رفلاکسش اینجوری میشه، یدفعه محتویات معده اش میاد بالا احساس خفگی بهش دست میده دست و پاش میره هوا
تو شیب سی درجه بخوابونش ببین بهتر میشه؟شاید بچه شمام رفلاکس پنهان داره

آخی عزیزم دختر منم دقیقا اینجوری بود هم دل درد داشت با نفخ شدید یکم رازیانه با یکم نبات براش جوشوندم بهش دادم خوب شد

منم بچم بد ارومی میکرد گفتن کبوترسفید باید بگیری بزاری توخونہ حالاگرفتم حتماباید سفید باشہ

همونا ک خوندی خوبه....بعد قنداقش کن

سوال های مرتبط

آواتار مامان زینب جونی مامان زینب جونی زینب جونی ۲ سالگی
سلام،ی روانشناسی می گفت از 2ماهگی حافظه کوتاه مدت ... ادامه پاسخ
مامان دختر نازم مامان دختر نازم ۱ سالگی
آواتار مامان پرنسسِ مامانش مامان پرنسسِ مامانش پرنسسِ مامانش ۱ سالگی
من فک میکنم یا از دل درد یا گرسنشه
;