۷ پاسخ

منکه جفتم قدامیه هنو حس نکردم

من جفتم خلفیه شکمم چربی هم نداره ، ۱۶ هفته حالت نبض پراکنده و ۱۸ هفته کامل حس کردم وول میخورد ، بعدم کم کم با زمین فوتبال اشتباه گرفته😁

نه گلم این فشار خونه داخل شکمتونه از هفته ۲۲ مشخصه

من ۱۷هفتگی رفتم بهداشت زیر دستگاهش حس کرد ولی خودم متوجه نشدم‌... خودم از۱۹هفتگی حسش کردم

منم از نوزده هفتگی احساس کردم الان بیست و دو هفته هستم خیلی خوب احساس میکنم قربونش برم الهی

من اوایلش حس میکردم نبض میزنه امااز۲۳هفتگی لگدای پسملم شروع شد❤❤

من از هجده هفتگی دقیق حس کردم الان هم بیست ودو هفته ام کامل حس میکنم ولی هرکس یه جوری بستگی به موقعیت جفت هم داره

سوال های مرتبط

مامان فندوق مامان مامان فندوق مامان هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان شاه پسرم مامان شاه پسرم شاه پسرم هفته بیست‌وسوم بارداری
من تا وارد هفته ١٩ شدم حركتای کوچیکیو حس کردم
آواتار مامان آریا مامان آریا آریا هفته بیست‌وهفتم بارداری
ن عزیزم عادیه تا هفته ۲۸ عادیه یه روز بفهمی یه روز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی توت فرنگی هفته بیست‌ویکم بارداری
گلم بستگی ب جفتت داره خلفی زودتر و قدامی دیرتر
مامان مامان دونه انار مامان مامان دونه انار هفته بیستم بارداری
آواتار مامان کنجد جون مامان کنجد جون کنجد جون هفته نهم بارداری
هفته چندم هستی عزیزم
آواتار مامان علی اصغر مامان علی اصغر علی اصغر هفته سی‌ویکم بارداری
خدا مادرو رحمت کنه. منم نه مادر نه پدر خدا هست اتف ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌ویکم بارداری
ارهههه خوده خودشه
آواتار مامان پِتِنجه مامان پِتِنجه پِتِنجه هفته چهاردهم بارداری
مادر شوهر من میگفت از روز ۴۰ ام باید بفهمی و من مث ... ادامه پاسخ
مامان اِسرا مامان اِسرا هفته بیست‌ویکم بارداری
آواتار مامان Haniya Shahrodi مامان Haniya Shahrodi Haniya Shahrodi هفته هفدهم بارداری
از بیست هفته وشاید یکم دیرتر دلواپس نباش
آواتار مامان جوجو مامان جوجو جوجو هفته بیست‌ودوم بارداری
من بیست هفته حس کردم
آواتار مامان شبنم مامان شبنم شبنم هفته سی‌ودوم بارداری
اوووووف زوده حالا مخصوصا اگر گفتن قدامیه
آواتار مامان فندقی مامان فندقی فندقی هفته بیست‌وچهارم بارداری
من پنج ماهم تموم شده هنوز حس میکنم توهم زدم ک حامل ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیستم بارداری
سلام عزیزم. بستگی به جفت داره. من خودم جفتک قدامیه ... ادامه پاسخ
مامان جوجه مامان جوجه هفته شانزدهم بارداری
آواتار مامان Selin😍 مامان Selin😍 Selin😍 هفته بیست‌وهشتم بارداری
منم از ۱۸هفتع فهمیدم
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته بیست‌ویکم بارداری
سلام من از ١٨ هفته متوجه شدم البته خيلى ريز و كمه ... ادامه پاسخ
;