۵ پاسخ

دختر منکه دندوناش خراب شد😔 من نتونستم بگیرم هنوز نمی‌دونم چیکارش کنم

غذا چجوری میخوره؟

منم همینجورم هنوزم نتونستم از شیر شب بگیرم خودمم خواب ندارم
همه راهی هم امتحان کردم قیول نمیکنه شیر ندم پامیشه میشینه

منم خسته شدم دیگه

اووووووف نگو خواهر نگو

سوال های مرتبط

آواتار مامان جانان🧡🥰🧡 مامان جانان🧡🥰🧡 جانان🧡🥰🧡 ۲ سالگی
سلام عزیزم۔قبل از خواب بچہ شکمش سیر باشہ دیگہ بیدا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهدیار مامان مهدیار مهدیار ۲ سالگی
شیر شب میتونی کمترش کنی چون هر وقت که بلند میشه گر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرعباس مامان امیرعباس امیرعباس ۲ سالگی
شیر شب به رشد بچه کمک میکنه چون تحرک نداره باعث اف ... ادامه پاسخ
آواتار مامان تلربب مامان تلربب تلربب ۱۳ ماهگی
باید کم کم از شیر بگیریش. با شیر بخوابونش ولی هر ب ... ادامه پاسخ
;