سلام‌..قطره آد چندتا؟ تاچندماهگی

۸ پاسخ

۲۵قطره تا شش ماهگی

یعنی 25قطره بدید میشه یه میلی

۲۵قطره تا شش ماهگی

آد 25 قطره
تا 6 ماهگی بعدش مولتی ویتامین

تا شش ماهی یک میلی

١ميل.بايد بدي بهش.

یه سی سی تا 6ماهگی

۲۵قطره تا پایان ۶ماهگی