۸ پاسخ

کم کردنش مشکلی نداره ماه اول همه ی بچه هایه مقدار کم میکنن.ولی برای زردیش اب انار شیرین طبیعی وشیرخشت ودم کرده ی تخم گشنیز باعناب بدون نبات هم خودش بخوره هم به نی نی بافصله ی دوساعته ۵ قطره از هر کدوم بده عرق کاسنی وکدوی سبز خام وترنجبین هم خودش بخوره گرمیجات هم اصلا نخوره دخترمن زردیش ۱۴ و۱۵ بودن بااینا وبدون دکتر ومهتابی ۳ روزه شد۳ و۲ زردیشون

برای زردیش تند تند بهش شیر بدید تا دستشویی کنه... دکتر به من گفت ۱ ساعت یه بار شیر بده تا تند تند دستشویی کنه.. شیر خشک کمکی ام اگر نان بهش میسازه که بدید وگرنه آپتامیل بدید بهتره. در کل آپتامیل بین شیرخشکا بهتره. اپتامیل ۱.شیر خشت و ترنجبین هم به نوزاد بدید... به مادرش هم عرق کاسنی و شاتره بدید. میوه های زرد رنگم مادر نخوره.. تا میتونه خنکی بخوره... خاک شیر هم خوبه برای مادر میگم بخوره. انشاالله که بهتر میشه نی نی کوچولو

پسرمنم ماه اول فقط ۳۰۰گرم وزن گرفته بود چون شیرم براش کافی نبود و دکترش شیرخشک کمکی تجویز کرد...خداروشکر عالی شد...الانم شیرخشک و فقط شب بهش میدم و خداروشکر وزنش خوبه...اگه شیرش کافی نیست به بچه ظلم نکنبن شیرخشک بدین بچم یماه همش گرسنگی میکشید چون میخواستم شیرخودمو بدم فقط
زردیش هم مشکلی نداره میاد پایین پسرمنم تا دوماهگیش زرد بود...ترنجبین هم مادر بخوره هم روزی یه قطره چکون بچه بدین

قطره بیلی نایسر از داروخونه بگیر..شیر خشک تصفیه شده اس..زردیش میاره پایین

از عطاری شیرخشت و ترنجبین بگیرین واسه زردیش بدین. من میدادم خوبه. مامانشم اگه شیر خودشو میده گرمی اینا زیاد نخوره

عزیزم یه قطره چکون آب خیار بدین بخاطر زردیش ما پسرمو برده بودیم آزمایش اونجا یه زن پرسنل اونجا بود گف اب خیار یه قطره چکون بدین من واس نوه هام دادم ماهم دادیم
آب نخودم میگف نخود و خیس کردیم شبش موقع شام گذاشتن زن دایی شوهرم گذاشته بود یادش رفته بود آبشو برداره
۲۴ ساعت زیر دستگاه بود

اگه شیر مادر میخوره به مادرش بگو خاک شیر بخوره.اگه نه که یکم از آبشو بدید نی نی بخوره مشکلی نیس من زردیش ده بود پسرم یه مقدار بهش دادم

برا زردیش چی گفته دکتر. بچه منم زردیش خوب نمیشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان ماهورا مامان ماهورا ماهورا ۴ ماهگی
خییلی کمه شیرخشک کمکی حتما بده بهش وگرنه ضعیف میمو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۵ ماهگی
ن خیلی زوده وزنش که خوبه 300اضافه شده