۶ پاسخ

چندتا سرفه میکنه؟اب دماغش میاد؟چیزی نده منم فک میکردم سرماخوردع بعد رفتم دکتر گفت نه هیچش نی

من بچم میخاد بزه تو شش ماه دکتر یک سیسو نیم شربت ازیترو داد برا بچه س ماهه زیاده دو سیسی

اول خودت ماسک بزن هروقت بچتو میخای بغل بگیری ک نفست بهش نخوره دارو من برا بچم داری گیاهی بنام بارهنگ میجوشوونم یک دو قاشق مربا خوری میدم راحت می‌خوابه اگ داری بذع بهش خیلی چیز بی ص
ضرری هستش

عطسه که عادیه سرفه اگرمداوم همراه باابریزش بینی سرماخورده شربت اریترومایسین دوسیسی هر۶ساعت

عزیزم سرخود دارو نده ببر دکتر فقط مواظب باش تب نکنه

خودم چی میتونم بخورم مثل دمنوش اینا

سوال های مرتبط

آواتار مامان کیاوش مامان کیاوش کیاوش ۶ ماهگی
عزیزم عطسه طبیعی هست اگر فکر می کنی سرماخورده خودت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سه تا عشق مامان سه تا عشق سه تا عشق ۵ ماهگی
عطسه خالی سرماخوردگی محسوب نمیشه
آواتار مامان امیرمهدی مامان امیرمهدی امیرمهدی ۴ ماهگی
عناب وانجیربزارتواب بپزه بعدکه خوب پخت باپشت قاشق ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ضحی مامان ضحی ضحی ۶ ماهگی
اگه عطسه تنها باشه اشکال نداره ولی اگه سرفه میکنه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هدیه سادات مامان هدیه سادات هدیه سادات ۳ ماهگی
اگرپی پیش سبزه سرماخورده ببرش دکتر
آواتار مامان مهدیا مامان مهدیا مهدیا ۵ ماهگی
سلام گلم
ببرش دکتر یا از ی دکتر مشورت بگیر حتما