۴ پاسخ

پسر من ک اسهال بود دکتر اوآر اس داد گفت اب سیب نصف ..موز.. کته با ماست بده گفت اگر سوپم میخ ای درست کنی یه سوپ ساده بدون سبزیجات

بنظرم ازاین پودرهااستفاده نکن یدونه سیب آبشوبگیربده بخوره دوسه باربده اسهالش خوب میشه

چن بار توروز میره ؟پدی لاکت هم میگن خوبه ولی واسه دخترمن که اثرنمیکنه دوهفته اس خوب نمیشه

سلام عزیزم من واسه پسرم میریختم داخل ابمیوه میخورد

سوال های مرتبط

مامان امیرعباس مامان امیرعباس ۸ ماهگی
آواتار مامان سبحان مامان سبحان سبحان ۸ ماهگی
بله پودر کیدی لاکت تو آب بریز یا تو ماست خیلی خوبه
آواتار مامان امیر رضا دنیامه مامان امیر رضا دنیامه امیر رضا دنیامه ۹ ماهگی
پدی لاکت قطره ست
اون کیدی لاکت پودره
عزیزم
پدی ل ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیر رضا دنیامه مامان امیر رضا دنیامه امیر رضا دنیامه ۹ ماهگی
عزیزم پدی لاکت بهتر از
کیدی لاکت است
آواتار مامان سیده رهاموسوی مامان سیده رهاموسوی سیده رهاموسوی ۱۱ ماهگی
منم میدم وقتی مرتب بدی ودورشوطی کنه خیلی خوبه مدتی ... ادامه پاسخ
مامان حامی مامان حامی ۹ ماهگی
آواتار مامان امیرارسلان مامان امیرارسلان امیرارسلان ۸ ماهگی
انواع سویق

از دانه‌های مختلف غلات، حبوبات و هسته ... ادامه پاسخ
مامان سیدکیان مامان سیدکیان ۸ ماهگی
آواتار مامان آوا مامان آوا آوا ۶ ماهگی
نه تو شیرخشک هیچی اضافه نکن اگه میخوای تو غذاهاش ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ساميار مامان ساميار ساميار ۹ ماهگی
از ۷ ماهگی مجازه عزیزم
من تو فرنیش میریزم
برای ر ... ادامه پاسخ
;