۵ پاسخ

من پسرم تا سه ماهگی دستش میپرید دکترشم میگفت طبیعی

من تازگیا قنداق نمیکنم تو ۶ ماهه خیلی خوبه قنداق ما همه تا ۶ ۷ ماه قنداق شدیم بچه هامونم همینطور هممون سالمیم شکر خدا

تا ۴۰کافیه
ولی من اعتقادی ب قنداق ندارم ب روح و جسم بچه اسیب میرسونه

عزیزم کم کم بازش کن ک از سرش بیفته بزرگتر بشه سختتر میشه

مال من تا ۳ ماهگی این طور بود بعد خودش درست شد

سوال های مرتبط

آواتار مامان عشقم مامان عشقم عشقم ۷ ماهگی
پسری من نزدیک چهار ماهشه هنوز قنداق نکنم خواب نمیک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مامان😘bahar😘 مامان مامان😘bahar😘 مامان😘bahar😘 ۱ سالگی
میدوونی چکارکنی ک ازقنداق بزنی اول قنداقش کن بعدوق ... ادامه پاسخ
مامان آرسام مامان آرسام ۱ سالگی
آواتار مامان سدنا مامان سدنا سدنا ۲ سالگی
عزیزم اصلا واسه چی قنداق میکنید؟؟
آواتار مامان یونس مامان یونس یونس ۱۱ ماهگی
عزیزم ماسیستان وبلوچستان ھستیم تا7ماہ قنداق میکنیم
آواتار مامان لیانا مامان لیانا لیانا ۱ سالگی
منم دخترمو تا چهارماهگی قنداق کردم
اگه نمیکردم نم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ایلیا مامان ایلیا ایلیا ۱ سالگی
عزیزم واسه چی قنداق.هوا گرمه گناه دارن من بعضی از ... ادامه پاسخ