۲ پاسخ

تخم به دم کن بده بهش خیلی عالی برا سرفه

ببریه دکتردیگه فوق تخصص ببر

سوال های مرتبط

آواتار مامان کیان جون مامان کیان جون کیان جون ۸ ماهگی
حتما ببر دکتر تا با دارو زودتر خوب ش عزیزم
آواتار مامان 😋آنیل خوشمزه😋 مامان 😋آنیل خوشمزه😋 😋آنیل خوشمزه😋 ۱۱ ماهگی
سلام یکم نشاسته تواب بجوش بش بده
آواتار مامان ارتین.نیکان مامان ارتین.نیکان ارتین.نیکان ۱۲ ماهگی
عزیزم برا سرفه ش اکسپکتورانت بده ..حالا اینکه میگی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ❤نازنین زهرا❤ مامان ❤نازنین زهرا❤ ❤نازنین زهرا❤ ۷ ماهگی
من که دخترم هروقت دلش درده اینجوری میشه دارو که به ... ادامه پاسخ