۳ پاسخ

ماهیچه با پیاز فروون یکم اب اگرم دوست دارید هویج و عدسم بریز خوبه مقویه ادویه ام هرچی دوست دارید یکم بزن
مرغ ابپز با هویج و سیب زمینی و پیاز زیاد ادویه

ان شالله سلامت باشند . کته شوید که توش سیر پوست کنده باشه همراه با کمی سیر ماست

ماش پلو هویج پلو با مرغ