۱۲ پاسخ

عزیزم من دخترم از ساعت ۱شب میخوابه تا ۶ صبح تو این فاصله هم اصلا بیدار نمیشه و شیر نمیخواد دکتر گفت تو این سن اشکال نداره بیدارش نکن این که میگن قند میوفته بیخوده

سلام پسر منم همینجوری هس منم صداش نمیزنم تا هرساعتی خودش بیدار بشه اما همیشع ۵بیدار میشه

دختر منم تودوماهگی اینجوری بود شب پنج شش ساعت بیدار نمیشد منم بیدارش نمیکردم

گناه داره حداقل ساعت چهار اينا بلندش کن شیر بده بهش ممم پسرم دو میخوابید تا نه صبح ولی بيدارش میکنم ساعت پنج اينا اينقد هم با ولع شیر ميخوره

سلام گلم هر چهار ساعت در شب و هر دوساعت در روز نیاز ب شیر دارن حالا دوساعت شد سه ساعت اشکال نداره ولی بزار دهنش خودش میخوره خوابش عمیقه حتما دختر منم شیر خشکیه ۱۲ میخوابه ۴ نق نق میکنه واسه شیرش

سلام تا شیش ساعت تو خواب شبانه شیر نخوره اصلا اشکال نداره بیدارش نکن واسه شیر که عادت میکنه بیدارشه حتی اگه گرسنش نباشه اینو از دکتر شنیدم من

عزیزم اگر کمبود وزن نداشته باشه اشکالی نداره

چون شیر خشک میخوره شیرخشک سیرتر نگهشون میداره تا شیر مادر

بچه دوماهه هرموقع گرسنه باشه خودش بیدار میشه. اینکه میگن قندش می افته و باید بیدارش کنی شیرش بدی واسه روزهای اول تولده

پسرمنم هینطوریه ۱۲ یا ۱ میخوابه تا ۵ نمیخوره خودش ۵ پامیشه میخوره گشنشون بشه پامیشن خودشون من اوایل چندبار ساعت ۳ پسرمو میخواستم شیر بدم اصلا بیدار نمیشد و سینه نمیگرفت فهمیدم گشنش نیست

اگه گرسنه بشه خودش بیدار میشه، من دخترم تا صبح دوبار یا سه بار بیدار میشه🥴🥴🤗

ببین اصلا گوش نده میگن گناه داره. نه چه گناهی داره عزبزم؟خواب برای رشدش خیلیم خوبه. اگه الان بیدارش کنی عادت میکنه و بعد ی مدت دقیقا سر همون تایم بیدار میشه. این تجربه من بوده. سر بچه اولم منو ترسوندن. دیگه تا دو سال دهنم صاف شد. دکتر میگفت هیچ نیازی نیس بیدارشون کنین

سوال های مرتبط

آواتار مامان دخترم مامان دخترم دخترم ۱۰ ماهگی
مشکلی نیست عزیزم زیر یکماه رو باید هردوساعت شیر بد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان همتا مامان همتا همتا ۱۱ ماهگی
سلام گلم دختر منم اینطوری بود دکتر شربت بی بی اسلی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دوتا گل های من مامان دوتا گل های من دوتا گل های من ۹ ماهگی
سلام خوبه هردوساعت یک بارشی بخوره عزیزم
;