۲ پاسخ

نشاسته دونه به بزار تو آبجوش بدع

نشاسته خیلی خوبه مثل فرنی با بادوم درست کن بده بهش از ۸ ماهگیم میتونی بدی

سوال های مرتبط

آواتار مامان ریحانه مامان ریحانه ریحانه ۱۱ ماهگی
دماغشوتمیزکن چندقطره شیرخودتوبریزداخلش بعدباگوش پا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مرسانا مامان مرسانا مرسانا ۸ ماهگی
عزیزم هتمن ببرش دکترخدای نکرده ریه هاش چرک میکنه خ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رایان مامان رایان رایان ۹ ماهگی
دونه به رو بزارلعاب بده بهش آبش رو بده بخوره عالیه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدرضا مامان محمدرضا محمدرضا ۱۰ ماهگی
از کجا میدونی سرماخورده یا حساسیت داره؟از کجا میدو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۱۳ ماهگی
عزیزم.من اینو از گروه تب سنتی برداشتم اگه دوس داشت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پارسا حقی مامان پارسا حقی پارسا حقی ۱۱ ماهگی
هوا سرد خشک شده بخور بزارید ندارید کتر با اب بزاری ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مانا مامان مانا مانا ۹ ماهگی
سلام گلم به دونه اگه داری بجوشون بده عالیه برا سرف ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سوگند مامان سوگند سوگند ۱۳ ماهگی
عناب جوشانده بهش بده عزیزم