۵ پاسخ

اخر شب سرلاک موز خرما بدید بزارید شیر بشه حتما خوب میخواب اینکه از بازی زود خسته میشه عادیه بنظرم برای خوابش بزارید خستههههه کامل بشه خودش بخواب پسرمن الان چند روز خودش جلو تلویزون خوابش میبره

شیر شب و بگیر
من سه شب اذیت شدم ولی دیگه درست شد
قشنگ شب دوم ۴۵ دقیقه گریه کرد و بی قراری ولی من مقاومت کردم و شیر ندادم از فردا شبش وقتی بلند شد دید شیر خبری نیس خوابید
نباید با شیر خودشو بخوابونه
دکترش هم گفت شیر شب و حتما قطع کن
فقط یه هفته یا شاید ۳ ۴ روز سختی بکشی دیگه عادت میکنه.
بچه منم عادت داره رو پا بخوابه اشکال نداره.یکم دیگه بزرگتر شن خودشون تنهایی میخوابن
و اینکه میگی زود از یه بازی خسته میشه خوب خیلی طبیعیه.کنجکاون..
دیگه فوق فوقش ۱۰ دقیقه با یه چیزی سرگرم باشه

غصه نخود خواهر هم دردیم😊

فاصله یگی درمیان شیر ها آب بده وآهنگ بزار رو پا

سلام مامانی تو تنها نیستی🤦🏼‍♀️✌🥴

سوال های مرتبط

آواتار مامان باران مامان باران باران ۱ سالگی
دختر من قبل ۷واب میخوره ساعت ۴صبح هم میخوره اگ ندم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کوروش مامان کوروش کوروش ۱ سالگی
والا من قبل خواب بهش سوپ میدم ولی بازم پدرمودرمیار ... ادامه پاسخ
آواتار مامان تانیا مامان تانیا تانیا ۱۷ ماهگی
آرد ، شکر ، نمک و پودر مخمر را داخل کاسه ای بریزید ... ادامه پاسخ
;