۶ پاسخ

یکم شیرخشت با ترنجبین تو یکم آبجوش بریز یه ذره بده بچه یکمم خودت بخور البته اگه شیرشمارو میخوره

قطره بیلی ناستر بده زیاد لباس نپوشون خونتون گرم نباشه خودت خنکی بخور مرتب تند تند شیر بده

دختر من اینطوری شد فقط حجامت پشت گوش جواب میده اصلا هم ترس نداره

بهترین راه تند تند شیر دادن به بچس
داخل دستگاه نمیتونی زیاد شیر بدی بهش
بیار خونه
قطره بیلی ناستر بگیر هر ۸ ساعت بده بهش
تنشو با کاسنی بشور
شیر خشت و ترنجبین بخور خودت

برا بچه منم اینجوری شد ،،قطره بیلی ناستر بگیر بده بخوره چند روزم شیر خشک بده سریع میاد پایین

من روز اول به پسرم و خودم خوردم بچه اصلا زردی نگرفت

سوال های مرتبط

آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۶ ماهگی
6 که خیلی طبیعیه. خودت خنکی بخور.
;