۵ پاسخ

سلام عزیزم همش عادته
اگه میتونی جاشو از خودت حدا کن
چون بوی شیر باعث میشه هی بیدار بشه
بعد وقتی بیدار میشه با روشای دیگه مثل رو پا یا راه بردن بخوابونش

عزیزم پسرمنم همینجوربود.ن دلدرد داره ن از دندونه ن از گرمه سرما از هیچی نبود فقط تا صب ده بار شیرمیخورد.حتی چون غذامیخوره دکترمیگه تا ۴ساعت باید سیرباشه چون فعالیتی نداره.بهم گف عادت کرده ک فقط شیربخوره و سینه براش حکم پستونک دارع ومیخاد تودهنش باشه.گف ی چن روز ببرمش خونه مامانم ک‌منم نباشم تا۴یا۵ساعت ک‌منو نبینه و اونا غذا بدنش وبخابونن و سرش گرم بشه تا از شیرفراموش کنه ک هردم باید بخوره.منم ی روز امتحان کردم شبشراحت راحت بودم ولی چون بابام سرماخورد دیگ‌نرفتم اونجا الان باز یادش اومده ک شبا باید شیربخوره.پوریا روزا کم کم‌۲دقه شیرو باید بخوره بااینکه غذامیدمش ولی بعدغذاهم باید شیربخوره خب براش زیادمیشه و دلدرد میشه شمام امتحان کنین شاید جواب داد.من ک همون ی روز اثرشو دیدم

پسرمنم چندروزی هست اینطوری شده اما نمیدونم چرا میخوام از امشب یه سری چیزارو امتحان کنم ببینم خوب میشه
گشنگی.گرما.سرما.و...

سلام عزیزم
دندونشه

شاید شیرتون سیرش نمیکنه

سوال های مرتبط

آواتار مامان مهراب مامان مهراب مهراب ۷ ماهگی
جاش راحت برای خواب؟
رو تشک میخوابه یا گهواره و ننو ... ادامه پاسخ
;