۳ پاسخ

عزیزم چهار تخمه و تخم به رو قشنگ پودر کن بعد بریز تو لیوان بعد روش ابجوش بریز وروش یه بشقاب بزار بعد ده دقیقه که سرد شد ابشو بده بخوره و بشقاب از روش بردار خیلی خوبه

داروی گیاهی برای بچه خوب نیست

شاید رفلاکس داره

سوال های مرتبط

آواتار مامان حسین سام مامان حسین سام حسین سام ۹ ماهگی
باید تحمل کنی سه چهار روز اولش سخته.زیر سرش رو بلن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ریحانه مامان ریحانه ریحانه ۱۲ ماهگی
دماغشوتمیزکن چندقطره شیرخودتوبریزداخلش بعدباگوش پا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسام مامان حسام حسام ۸ ماهگی
اگه شیر خودت میخوره چیزای گرم بخور زود.خوب میشه خ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پوریا مامان پوریا پوریا ۱۰ ماهگی
پسرمنم همینجوره همش.هربارم میبرم دکتر میگه سرمانخو ... ادامه پاسخ
;