۶ پاسخ

سلام عزیزم..یه سوال داشتم..قرص مارولین چه فرقی با الدی داره؟آخه من الدی میخورم

اگ‌کمتر از ۷۲ساعت رایطه داشتین قرص بخور

اگه کمتر از ۷۲ ساعت از نزدیکی نگذشته میشه اورژانسی خورد

خب مبارکه دیگه چیکار میشه کرد😁😁😂😂😂

😐😕😕😕😕

براچی شوهرت حالتو بگیره خودش کرده دیگه ؟؟؟

سوال های مرتبط

آواتار مامان تیام مامان تیام تیام ۱۳ ماهگی
سلام عزیزم اگه داخل رحمت چیزی نریخته احتمالش خیل ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مرسانا مامان مرسانا مرسانا ۱۳ ماهگی
نه بابا برا منم خیلی پیش اومده خب گاهی نمیشه ادم س ... ادامه پاسخ
آواتار مامان برنا مامان برنا برنا ۱۰ ماهگی
من فکر میکنم اصرار زیاد از طرف شما بدترش میکنه، مر ... ادامه پاسخ
;