۲ پاسخ

نه عزیزم معاینه کنن میفهمن با سر یا با پاست

بعد سزارینش کردن فامیلتون

سوال های مرتبط

آواتار مامان نازنین زهرا مامان نازنین زهرا نازنین زهرا هفته شانزدهم بارداری
عزیزم سر بچه بله پایینه سفالیک نوشته...یعنی میتونی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اریو مامان اریو اریو ۲ ماهگی
عزیزم نگران نباش من تو ۳۹ هفته ام هنوز داره میچرخه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوانه مامان جوانه جوانه ۲ سالگی
هفته12! 32هفته ولی بعضی دکترا38 هفته هم میفرستن
آواتار مامان فندوق کوچولو مامان فندوق کوچولو فندوق کوچولو ۱ سالگی
تا ۳۵هفه وقت داری عزیزم
آواتار مامان السانا مامان السانا السانا ۱ ماهگی
عزیزم امکان چرخش بیشتر از امکان نچرخیدنه ولی اگر ق ... ادامه پاسخ
;